Ενδεικτικός κατάλογος διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

  1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ebooks) [ http://ebooks.edu.gr/new/ ] Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή.
  2. Ψηφιακό Σχολείο (dschool) { https://dschool.edu.gr }Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  3. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) { http://photodentro.edu.gr/aggregator/} Κεντρική πύλη για αναζήτηση ποικίλου ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλων φορέων.
  4. Ομηρικά έπη OnLine Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Ιστορία α & β γυμνασίου
  5. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. http://iep.edu.gr/. Ο επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  6. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ) . http://aesop.iep.edu.gr/ , Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.
  7. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο https://www.sch.gr/ . Είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διασυνδέει 16.071 μονάδες. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.
  8. Προσβάσιμο http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, κ.α. που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή και στα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  9. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας . http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ Περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας.
  10. Study4exams . http://www.study4exams.gr/ Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (αναγκαία επικαιροποίηση με ευθύνη εκπαιδευτικού

Πηγές με δωρεάν ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλία λογοτεχνικά και άλλα βιβλία , τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή , στο tablet ή στο κινητό σας .