Οι μαθητές δημιουργούν

Μερικά από τα έργα που δημιουργήθηκαν με την  εξ απόστασης επίβλεψη και καθοδήγηση .

Η φύση το κυρίαρχο θέμα  ….