Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Νικηφορείου Γυμνασίου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου του Νικηφορείου Γυμνασίου (έτος αναφοράς: 2020-2021)
Άξονες
Τεκμηρίωση
 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

 

Άξονας 1:

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 

·         Τις προηγούμενες δύο χρονιές έγινε ευρεία χρήση του υπολογιστή από όλους τους   εκπαιδευτικούς  για την συνέχιση της διδασκαλίας.

·         Τα μαθήματα συντονίστηκαν μέσω της επίσημης  ιστοσελίδας του σχολείου Nikiforio.mysch.gr  , με sms  , και  με  email  αλλά και με τηλέφωνα στους γονείς

·         Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών υποστηρίχθηκαν οι μαθητές στην απόκτηση και εξοικείωση στις απαραίτητες   ψηφιακές δεξιότητες για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

·         Υποστηρίχθηκαν επίσης  οι  ευάλωτες ομάδες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες  .

·         Μέσω τηλεδιασκέψεων  , οι μαθητές, συμμετείχαν , ατομικά και ομαδικά, σε διαγωνισμούς , προγράμματα και δραστηριότητες . Συμμετείχαν σε κοινές με άλλα σχολεία,  τηλεδιασκέψεις στα πλαίσια των σχολικών προγραμμάτων που ήταν σε εξέλιξη .

·         Υπήρξαν περιοχές με προβληματική σύνδεση στο internet ή  περιπτώσεις με τεχνικά προβλήματα .  Επισημαίνονταν άμεσα και σε συνεργασία με τους   γονείς και κηδεμόνες τους γινόταν παρέμβαση για την επίλυση  τους .

·         Δόθηκαν από το σχολείο 8 tablet σε μαθητές που δεν διέθεταν συσκευή για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Άξονας 2:

Σχολική διαρροή- Φοίτηση

 

 

·           Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται  ως  συνεπής και συστηματική στην πλειοψηφία της  , κανένας μαθητής δεν εγκατέλειψε το σχολείο.

Λίγες περιπτώσεις  παρουσίασαν   αδιαφορία και άτακτη φοίτηση. Επισημαίνονται από τους καθηγητές και μεθοδευμένα  το σχολείο φροντίζει να διερευνήσει τους λόγους απουσίας τους επικοινωνώντας με τους γονείς.

Στις περιπτώσεις απουσίας  οι μαθητές όταν επιστρέψουν στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

·           Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021 έγιναν κανονικά τα εξ αποστάσεως μαθήματα στην πλατφόρμα webex και δεν υπήρχε μαθητική διαρροή .

·           Μόνο 5 μαθητές είχαν δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων.
Επιπλέον, τα ειδικά προγράμματα που λειτούργησαν και λειτουργούν  στο σχολείο (τμήματα ένταξης) ενθάρρυναν  τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν στο περιβάλλον του τμήματος τους  αποτρέποντας τα να αναπτύξουν αρνητική στάση για το σχολείο που θα τα οδηγούσε σε πιθανή εγκατάλειψη του .

·           Σε συνεργασία με το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ αναπτύχθηκαν , σε ειδική παρουσίαση μέσω διαδικτύου, από κάθε σχολείο ,  οι δυνατότητες και οι διέξοδοι που προσφέρονται .

Διαθέσιμα τεκμήρια
• αλληλογραφία του σχολείου • απουσιολόγια, • Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή & του Συλλόγου Διδασκόντων • myschool • αρχείο του σχολείου (μετεγγραφές, αλλοδαποί και μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες που ενσωματώθηκαν επιτυχώς στην τάξη τους).

 

Άξονας 3:

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριων

 

 

·         Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών γενικά καλές  ενισχύονται από τον  διάλογο και την συνεργασία .

·         Αν και υπάρχουν μεμονωμένα  περιστατικά λεκτικής και εν μέρει σωματικής σύγκρουσης και διαπληκτισμών μεταξύ μαθητών, όπως αποδεικνύεται από τον μικρό αριθμό των σχετικών καταγραφών στο Πρακτικό του Συλλόγου (Ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου, Ποινολόγιο και αποτελέσματα μαρτυριών των καθηγητών του σχολείου), πάντοτε επιζητείται από το σχολείο και τους υπεύθυνους καθηγητές η συνεργασία των γονέων . Ενημερώνονται  και επιδιώκεται η θετική εμπλοκή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς ανταποκρίθηκαν και υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, σε κάποιες άλλες ωστόσο οι γονείς δεν έδειξαν το ανάλογο ενδιαφέρον ή εξέφρασαν την αδυναμία να παρέμβουν (έλλειψη χρόνου, αδυναμία διαχείρισης της εφηβικής συμπεριφοράς κ.λπ.).

1. Σας πρώτιστος στόχος τίθεται η ενίσχυση του θεσμού του σχολικού συμβούλου ζωής και η ανάθεση του της επικοινωνίας  με τους γονείς των μαθητών/-τριών που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά.

2.  Συζήτηση με τους μαθητές που εμπλέκονταν σε φραστικά περιστατικά  βίας από τους Υπεύθυνους καθηγητές. Σε αρκετές  περιπτώσεις αυτό ήταν αρκετό.

3. Ενίσχυση του νέου θεσμού συμβούλου σχολικής ζωής

 

 

Άξονας 4:

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

 

 

Έμφαση στην πρόληψη και τήρηση των κανόνων

• Το σχολείο έχει  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας  τον οποίο κοινοποιεί κάθε αρχή σχολικής χρονιάς σε όλους τους γονείς και τονίζοντας  τα τέσσερα βασικά του σημεία στις πρώτες  μαζικές συγκεντρώσεις του σχολείου.

Αρχή του σχολ. 2021-2022 επικαιροποιήθηκε και τέθηκε ξανά σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας .

Κοινοποιήθηκε σε όλους και  δηλώθηκαν  ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές. Αναγράφονται όχι μόνο κανόνες αλλά επίσης και τα δικαιώματα των μαθητών/-τριών. Οι βασικές του αρχές κοινοποιήθηκαν δημόσια σε όλους και με email στους γονείς .Επιπλέον αφιερώθηκε μια ώρα συζήτησης με τους μαθητές του σχολείου.

Το προσωπικό του σχολείου έχει καλή γνώση του κανονισμού .

 

Ενίσχυση επικοινωνίας /συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες νιώθουν ασφάλεια και εγγύτητα προς τους/τις εκπαιδευτικούς, αναζητούν τη βοήθειά τους και τη συμβουλή τους, σέβονται τη γνώμη και την κρίση τους.

Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους, έχουν ενδελεχή γνώση των χαρακτηριστικών και του ιστορικού των μαθητών τους, δείχνουν ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντα και τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους, είναι υποστηρικτικοί, και προωθούν δράσεις που προάγουν τη συνεργασία. Αναδεικνύουν κάθε εξωσχολική διάκριση των μαθητών π.χ. σε κάποιο άθλημα.

Δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές για διάκριση μέσω της συμμετοχής του τμήματός τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Μεριμνούν για την ανάδειξη των εργασιών του τμήματός τους μέσω ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα του σχολείου ή μέσω διανομής ενός εντύπου του σχολείου (π.χ. σχολική εφημερίδα).

Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους στο να ακούν τους μαθητές, προωθούν τη συνεργασία και το σεβασμό ανάμεσα τους και συνεργάζονται μεταξύ των .

 

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών

• Οι σχέσεις εκπαιδευτικού / μαθητών χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Σε περίπτωση διενέξεων ανάμεσα τους, οι μαθητές αποδέχονται τη γνώμη των εκπαιδευτικών, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αδικήσει κάποιον

Συχνά , το σχολείο ζητά την συνδρομή της ειδικής ομάδας ΕΔΕΑΥ  για την παροχή υπηρεσιών

 

Προτάσεις

Το σχολείο θα ήταν καλό να συνεργαστεί με φορείς που υλοποιούν προγράμματα καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών, καθώς και την καλλιέργεια των συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Άξονας 5:

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

 

 

Το σχολείο ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την επίδοση και πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Κοινοποιείται  ωρολόγιο πρόγραμμα με τα κενά των καθηγητών που αφιερώνονται στην ενημέρωση των γονέων.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου, το σχολείο συλλογικά προγραμματίζει γενική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων. Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς οι γονείς /κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τη Διεύθυνση του σχολείου και ορίζεται (εφόσον χρειάζεται) ημερομηνία συνάντησης για την επίλυση του προβλήματος.

Ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν

Το σχολείο θα ήταν καλό να συνεργαστεί με αρμόδιους φορείς για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συνεδριάσεων με τη συμμετοχή Γονέων/Κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν κοινές δράσεις (σχολείου και γονέων/κηδεμόνων) αναφορικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

Να προγραμματιστούν  μηνιαίες  ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες, που θα  αφορούν την  μαθησιακή πρόοδο των μαθητών.

Εμπλοκή και συνεργασία με σύλλογο γονέων για  διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, που αφορούν στον σχεδιασμό και την προσφορά υλικών πόρων (εγκαταστάσεις, εποπτικά υλικά, καλλιτεχνικές υπηρεσίες).

Αποτίμηση

Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες. Εντούτοις θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους γονείς/κηδεμόνες με την ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων.

 

Θετικά σημεία

 

Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.
 

Σημεία προς βελτίωση

 

 

Εμβάθυνση σχέσεις με γονείς

 

Διοικητική λειτουργία

 

Άξονας 6:

Ηγεσία – Οργάνωση & διοίκηση

 

 

 

 

·          Με την έναρξη του διδακτικού έτους αποσαφηνίζονται και τονίζονται οι βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού  Λειτουργίας στις εναρκτήριες πρώτες συγκεντρώσεις του σχολείου , σε όλους τους εμπλεκόμενους. οι βασικές αρχές του κοινοποιούνται σε  όλους και  δηλώνονται ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές.

·          Στην αρχή του  διδακτικού έτους σε συνεδρίαση  αποφασίζεται η  κατανομή των αρμοδιοτήτων αλλά και των  εξωδιδακτικών καθηκόντων.

Συζητούνται και  αποφασίζονται οι ανάγκες και οι προμήθειες των παιδαγωγικών και άλλων εργαλείων που χρειάζονται τα εργαστήρια .

·          Στην αποκλειστική χρήση του γυμνασίου είναι και ένα νεοκλασικό κτίριο  έτους κατασκευής 1906 . Με την συνδρομή εκπαιδευτικών κατορθώθηκε να αξιοποιηθεί γεγονός που πρόσθεσε πολύτιμο χώρο. Εκ των πραγμάτων σημαντικό μέρος των χρημάτων αφιερώνεται στην συντήρηση και αξιοποίηση του νεοκλασικού κτιρίου και των εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια της προσπάθειας  αυτής κατορθώθηκε να δημιουργηθούν πρόσθετοι χώροι που επέτρεψαν την στέγαση και την δημιουργία νέων εργαστηρίων, μεταξύ των οποίων :

–  Εργαστήριο Τεχνολογίας εξοπλισμένο με ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

–  Εργαστήριο Καλλιτεχνικών

–   Αμφιθεατρική Θεατρική αίθουσα 240 θέσεων

–   Βιβλιοθήκη ανοιχτή και στο κοινό

–  Αίθουσα Αναγνωστήριο με πολυμέσα και οθόνη 60¨  χρήσιμη επίσης για  τηλεδιασκέψεις και τηλε-εκπαίδευσης  .

–  Ερμάρια καθηγητών

–  Εξοπλισμός των εργαστηρίων πληροφορικής και Φ.Ε.

 

·          Στις  αίθουσες των τμημάτων τοποθετήθηκαν επιπλέον ε 4 διαδραστικοί πίνακες  με την συνδρομή εκπαιδευτικών και χρημάτων του σχολείου, συνολικά υπάρχουν 8 αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες .

·      Έγινε και γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για  την αξιοποίηση των αύλειων  χώρων του συγκροτήματος. Φυτεύτηκαν  δέντρα δημιουργήθηκαν  συστάδες και διάδρομοι. Επιπλέον προστέθηκαν και οργανώθηκαν γήπεδα .

·      Τοποθετήθηκε  υβριδικό σύστημα  φωτισμού με προβολείς χαμηλής ισχύος led συνολικής κατανάλωσης 100 watt  . Με τον τρόπο αυτό (το συγκρότημα  φωτίζεται όλο το βράδυ και παραμένει ανοιχτό με ασφάλεια στην διάθεση των νέων  , των περίοικων και όχι μόνο  για άθληση και αναψυχή.

Παρατηρήσεις:

Πέρα από την συστηματική συντήρηση που επιτρέπει την ασφαλή και ορθολογική του χρήση το κτιριακό συγκρότημα χρειάζεται σε βάθος συντήρηση .

Ιδιαίτερα το νεοκλασικό διατηρητέο κτήριο ηλικίας 115 ετών  χρειάζεται αντικατάσταση κουφωμάτων και συντήρηση της οροφή.

Η ύπαρξη πολλών επιπέδων και η ύπαρξη μικρών αναβαθμίδων δημιουργεί παγίδες για τους μαθητές στην αυλή του νεοκλασικού κτιρίου η οποία χρειάζεται παρέμβαση.

Οι παραπάνω εργασίες έχουν επανειλημμένα γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως και η αναγκαιότητα παρέμβασης στην αυλή του Νικηφορείου.

 

7. Σχολείο και κοινότητα

 

 

 

·      Η δημιουργία των:  Θέατρο 240 θέσεων με τον αντίστοιχο εξοπλισμό , Βιβλιοθήκη με πλούσια βιβλιογραφία και η αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης και πολυμέσων  έφερε πολλά αιτήματα για αξιοποίηση των .

–   Αιτήματα από φορείς που θέλανε να παρουσιάσουν το έργο τους και υποστηρίχθηκαν από το σχολείο.

–   Αιτήματα από θεατρικές ομάδες με αποτέλεσμα την φιλοξενία ενός καλοκαιρινού φεστιβάλ θεάτρου

και διάφορα άλλα αιτήματα που μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε συνεργασίες και να ανοιχτούμε στην κοινωνία του νησιού.

·      Η περιβαλλοντική ομάδα συμμετέχει σε  εθνικό θεματικό δίκτυο σχολείων

·      Συνεργασία με Meteo.gr και φιλοξενία μετεωρολογικού σταθμού

 

 

Θετικά σημεία

Ορθολογική κατανομή χρημάτων και αξιοποίηση των . Καλή υποδομή και πολλά εργαστήρια .

Πολύπλευρη δραστηριότητες με συνεργασίες

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

 

8. Συμμετοχή των

εκπαιδευτικών σε

επιμορφωτικές δράσεις

 

 

 

·         Στο σχολείο έγινε ενδοσχολική  επιμόρφωση στην  διαχείρισης τάξης

·         Σεμινάριο λειτουργίας και διαχείρισης βιβλιοθήκης σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη της Ρόδου με την συμμετοχή εκπαιδευτικών  όλων των σχολείων και βαθμίδων

·         Σεμινάριο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με την συνεργασία σωματείου από Ρόδο .

·         Σεμινάριο αντισεισμικής προστασίας από τον οργανισμό αντισεισμικής προστασίας με την συμμετοχή εκπαιδευτικών  όλων των σχολείων και βαθμίδων στην θεατρική αίθουσα

·         Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής),

·          Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω εργαστηρίων ( Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

·          Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

9. Συμμετοχή των

εκπαιδευτικών σε εθνικά και

ευρωπαϊκά προγράμματα

 

 

 

·         Συμμετοχή στο προγράμμα Erasmus  «Happy School KA1 2019-1-EL01-KA101-061222 Μαθησιακή Κινητικότητα εκπαιδευτικών» . Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται η  ολοκλήρωση του τον Σεπτέμβριο του 2022.

·         Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν  ενεργά σε περιβαλλοντικές,  πολιτιστικές και κοινωνικές και ανθρωπιστικές  δράσεις σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους του νησιού. Δράσεις περιβαλλοντικές , αναδασώσεις , (Μητρόπολη, Δήμος , Πολιτιστικοί ,περιβαλλοντικοί , αθλητικοί σύλλογοι , σωματεία ) .

·         Έχει εκδηλωθεί επίσης επιθυμία σχολείου της Μασσαλίας να αδερφοποιηθεί με το 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου . Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη .

·         Συνεργασία και φιλοξενία Ολλανδικού σχολείου με κοινές μουσικές εκδηλώσεις στο σχολείο ανοιχτές στο κοινό

 

θετικά σημεία Το σχολείο εμφανίζει πολύπλευρη ενασχόληση με εκπαιδευτικές δράσεις, δραστηριότητες  και προγράμματα. Υποστηρίζονται δράσεις από φορείς και ομάδες της κοινωνίας οι οποίες  ενισχύονται  με υποδομή , γνώσεις και ανθρώπινο δυναμικό   
σημεία προς βελτίωση Ολοκλήρωση προγράμματος ERASMUS και  Επιμορφώσεων