Συνεργασία με Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών –

Φιλοξενία και υποστήριξη μετεωρολογικού σταθμού

meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜετεωρολογικός σταθμός Καλύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Νικηφόρειο Γυμνάσιο Καλύμνου

 

Ο μετεωρολογικός   σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)   φιλοξενείται στο Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου από τον Μάιο του 2009 και τυχόν προβλήματά του αντιμετωπίζονται από την περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου σε συνεργασία με το ΕΑΑ. Η ανάγκη για μετεωρολογικά δεδομένα, τα οποία ήταν χρήσιμα σε προγράμματα περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης, υπήρξε η αφορμή της εγκατάστασης του σταθμού.

Μετεωρολογικός σταθμός Καλύμνου Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Φιλοξενία: 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου

Ο σταθμός αποτελείται από:

  • έναν κλωβό (προφυλαγμένος, αεριζόμενος χώρο) όπου φυλάσσεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας,
  • ένα βροχόμετρο για τη συλλογή και μέτρηση του ύψους της βροχής,
  • ένα ανεμόμετρο, για τη μέτρηση της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου,
  • έναν πομπό, όπου καταλήγουν οι αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας/ανέμου/βροχής και μεταδίδουν τις καταγραφές (ενσύρματα) στο δέκτη (την κονσόλα όπου εμφανίζονται οι τρέχουσες μετεωρολογικές παρατηρήσεις και είναι τοποθετημένη σε εσωτερικό χώρο.)

Ο δέκτης (κονσόλα) καταγράφει επίσης πίεση, θερμοκρασία και υγρασία εσωτερικού χώρου.

 

Weather station of Kalymnos
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by 1st High School of Kalymnos
Υψόμετρο/Elevation: 35 m