Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης Συντονιστής Ομάδας Δράσης
1 Η εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στη διδασκαλία των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα. Εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης Συντονιστής Ομάδας Δράσης
2 Μετά από συνεχή προσπάθεια και αγώνα η Βιβλιοθήκη του σχολείου έχει αποκτήσει πολλούς τίτλους και αξιόλογο εξοπλισμό  . ΄Είναι αναγκαία χρειάζεται προστασία και η ψηφιακή καταγραφή των βιβλίων είναι επιβεβλημένη  . Η αξιοποίηση , ο εκσυγχρονισμός  λειτουργίας  της η  προβολή της θα συμβάλλει τα μέγιστα στην λειτουργία του σχολείου και όχι μόνο. Οργάνωση λειτουργία και ανάδειξη της βιβλιοθήκης του Γυμνασίου ΒΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχολείο και κοινότητα
A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης Συντονιστής Ομάδας Δράσης
3 Διάχυση καλών πρακτικών  και αντιλήψεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος . Συνεργασία με φορείς και ιδιώτες για την ανακύκλωση υλικών   . ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης Συντονιστής Ομάδας Δράσης
4 Βελτίωση μαθησιακής εμπειρίας σε μια άλλη χώρα. Να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Η Βελτίωση γλωσσικών  δεξιοτήτων , επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και ανάπτυξη αισθήματος  ευρωπαϊκής ταυτότητας  

Ενσωμάτωση και εφαρμογή των νέων ικανοτήτων στη διδακτική πρακτική

Προγράμμα Erasmus «Happy School

KA1 2019-1-EL01-KA101-061222 Μαθησιακή Κινητικότητα εκπαιδευτικών»

ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ