ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Download (PDF, Unknown)

 

Επισήμανση

Για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση , μέσω της πλατφόρμας eclass.sch.gr που αξιοποίησαν οι  εκπαιδευτικοί  για την δημιουργία του ψηφιακού τμήματος , απαιτείται η εγγραφή των στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στη σελίδα ” https://register.sch.gr/students/

Οι γονείς/κηδεμόνες, μεριμνούν για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν  στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη)  https://eclass.sch.gr/

 

Οδηγίες για την εξ αποστάσεων εκπαίδευσης με τηλεδιάσκεψη μέσω cisco wedex

Τα απαραίτητα βήματα συμμετοχής σε μάθημα μέσω πλατφόρμας eclass.sch.gr σε περίληψη :

Βήμα 1ο : Είσοδος , από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας,  https://eclass.sch.gr/ , ο μαθητής κάνει σύνδεση με τον προσωπικό λογαριασμό   του σχολικού δικτύου ΠΣΔ  που απέκτησε.

Βήμα 2ο: Η προσωποποιημένη είσοδος του μαθητή στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο  προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, μπορεί να κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά (με ένα κλικ).

Βήμα 3: Ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσα στο ηλεκτρονικό μάθημα, έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που οργανώνει και αναρτά ο εκπαιδευτικός του, επικοινωνεί, ανατροφοδοτείται κλπ. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίζει τις ζωντανές (σύγχρονες) εξ αποστάσεως διδασκαλίες που έχει προγραμματίσει και ανακοινώσει ο εκπαιδευτικός του.

Βήμα 4: Το ταξίδι στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μόλις ξεκινά … 

Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με λογαριασμό για τους μαθητές.