Διαδικτυακά Μαθήματα φυσικής στο eclass.sch.gr

 

    1. Φυσική Α΄ Γυμνασίου : https://eclass.sch.gr/courses/G789120/
    2. Φυσική Γ΄ Γυμνασίου : https://eclass.sch.gr/courses/G789121/
    3. Φυσική Β΄ Γυμνασίου : https://eclass.sch.gr/courses/G789122/
    4. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου :https://eclass.sch.gr/courses/G789123/

 

Για την υποστήριξη των μαθητών του σχολείου , η επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Βασίλη Καλογεράκη είναι δυνατή και με το 

email : vasilis.kalogerakis [at] gmail.com

Καθηγητής  Βασίλης Καλογεράκης