Δράση :  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στόχος Βελτίωσης:Διάχυση καλών πρακτικών  και αντιλήψεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος . Συνεργασία με φορείς και ιδιώτες για την ανακύκλωση υλικών   .

Ο Λόγος δημιουργίας της ομάδας: Διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας αλλά και στη σχολική μονάδα μας αποτελεί ένα πρόβλημα που χρονίζει. Αυτό επιτείνεται με την απουσία δικτύου ανακύκλωσης υλικών στο νησί. Από την επιθυμία για ανακύκλωση υλικών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της σχολικής μονάδας.
Την ανάγκη ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινότητας, για το θέμα της ανακύκλωσης και υιοθέτηση καλών πρακτικών που σχετίζονται με αυτό.