Άγημα 28ης Οκτωβρίου

 • Καλιδώνης Πανορμίτης – Σημαία
 • Ασπιώτης Σπυρίδωνας παραστάτης Γ’ τάξης
 • Ράπτη Χριστίνα – παραστάτης Γ’ τάξης
 • Τρικοίλης Γιώργος – παραστάτης Β’ τάξης
 • Ψαρομμάτης Σεβαστή – παραστάτης Β’ τάξης
 • Μουστεράκης Παύλος – παραστάτης Α’ τάξης

 

Άγημα 7ης Μαρτίου

 • Καλιδώνης Πανορμίτης Σημαία
 • Ασπιώτης Σπυρίδωνας παραστάτης Γ’ τάξης
 • Στάλλα Νίκη – παραστάτης Γ’ τάξης
 • Τρικοίλης Γιώργος – παραστάτης Β’ τάξης
 • Ψαρομμάτης Σεβαστή – παραστάτης Β’ τάξης
 • Μεϊμάρης Μάριος – παραστάτης Α’ τάξης

Άγημα 25ης Μαρτίου

 • Καλιδώνης Πανορμίτης – Σημαία
 • Ασπιώτης Σπυρίδωνας – παραστάτης Γ’ τάξης
 • Τρικοίλης Δημήτρης – παραστάτης Γ’ τάξης
 • Τρικοίλης Γιώργος – παραστάτης Β’ τάξης
 • Ψαρομμάτης Σεβαστή – παραστάτης Β’ τάξης
 • Μεϊμάρης Μάριος – παραστάτης Α’ τάξης