Διευθυντής :  Παντελής Έλληνας   , MSc EDUCATION ,

κιν. 6940104303  ,  email : ellpan [at] gmail.com

 

Υποδιευθύντρια :  Νομική Σαμίου , καθηγήτρια Αγγλικών

email : nomisamiou [@] gmail.com