Διευθυντής :  ΣΑΜΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   , MSc EDUCATION ,

κιν. 6942801190  ,  email : nomisamiou [@] gmail.com

 

Υποδιευθυντής :  ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΚΕΣ , ΠΕΟ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

email : Mikroussos@sch.gr