Διευθυντής :  ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   , MSc EDUCATION ,

κιν. 6976053774  ,  email : 

 

Υποδιευθυντής :  ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΚΕΣ , ΠΕΟ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

email : Mikroussos@sch.gr