Υλικό για το μάθημα

Γλώσσα {Αρχαία-Νεοελληνική} Α΄ Γυμνασίου

-  Αρχαία Ελληνικά (μτφρ.) Ηροδότου Ιστορίες (Α Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή – Εμπλουτισμένο
-  Αρχαία Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη Οδύσσεια (Α Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή – Εμπλουτισμένο
-  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

 

-  Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
-  Νεοελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου) – Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής (Α-Β-Γ Γυμνασίου)

 Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α-Β-Γ Γυμνασίου)

OnLine Εκπαιδευτικό Λογισμικό:

purple1 alt Ομηρικά Επη Α’-Β’

Red1 alt Ηροδότου Α’-Β’

yellow1 alt Εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας